Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu giúp các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam dẹp bỏ đi những lo lắng và khó khăn ban đầu khi thực hiện thủ tục mở doanh nghiệp

Dịch Vụ Thành Lập doanh nghiệp của Hoàng Nam sẽ tư vấn và thực hiện tốt nhất để giúp bạn xin cấp được giấy chứng nhận đầu tư với thời gian nhanh và chi phí hợp lý nhất.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN NGAY TỪ KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU THÀNH LẬP)

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thưc hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư  

 1. Doanh nghiệp được thành lập có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ ban đầu; 
 2. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam); đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty.

HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Vũng Tàu của Hoàng Nam cung cấp một số thông tin đến hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài cho nhà đầu tư, như sau:

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN ( NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM)

 • Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Hợp đồng thuê trụ sở.
 • Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng (chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư)

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC

 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (Có chứng thực đối với công ty trong nước và hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)
 • Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế trong năm gần nhất (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài).
 • Văn bản ủy quyền của công ty cho người đại diện (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)
 • Điều lệ của công ty chủ quản (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)
 • Hồ sơ kinh nghiệm và năng lực của nhà đầu tư (Xác nhận bằng số dư tài khoản ngân hàng )

QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

BƯỚC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty và Sổ đỏ nhà đất của bên cho thuê (bản sao công chứng).

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có sử dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, hoặc có nhu cầu thuê đất của nhà nước cần nộp bổ sung các hồ sơ sau:

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

BƯỚC 2: NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Vũng Tàu để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, cổ đông sáng lập đối với doanh nghiệp cổ phần;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
  • Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
  • Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
  • Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;
  • Hợp đồng ủy quyền cho HOÀNG NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU thực hiện thủ tục.

 

BƯỚC 3: KHẮC DẤU PHÁP NHÂN VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU

Thời hạn khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu của công ty là 03 ngày làm việc

BƯỚC 4: ĐĂNG BỐ CÁO SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, HOÀNG NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU sẽ tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung:

 • Tên công ty;
 • Trụ sở chính công ty;
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên doanh nghiệp (đối với công ty TNHH), danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần).
 • Vốn điều lệ;
 • Ngành, nghề kinh doanh;

Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

BƯỚC 5: THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH (CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA).

 • Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;
 • Thuyết minh năng lực tài chính, xác nhận ngân hàng
 • Giải trình đáp ứng điều kiện; Xác nhận kinh nghiệm
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Uỷ qyền cho Công ty HOÀNG NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU nộp hồ sơ.

Thời gian hoàn thành: từ 25 – 30 ngày làm việc.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VŨNG TÀU CỦA CÔNG TY HOÀNG NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, tài khoản đầu tư trực tiếp, tài khoản đầu tư gián tiếp, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư.
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.